ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

Rabu, 19 April 2017

Bab IIIMENJADI HAMBA ALLAH YANG BERAKHLAK

a. Pengertian Akhlak

Secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan (hal) tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syara (hukum Islam), disebut akhlak yang baik. 

b. Macam-Macam Akhlak

a.  Akhlak wad’iyyah

b.  Akhlak Islamiyah

c. Cara Meningkatan Kualitas Akhlak

a. Melalui perumpamaan (tamtsil)

b. Melalui keteladanan (uswatun hasanah)

c. Melalui Latihan dan Pengamalan
d. Melalui Ibrah dan Mau’idhah

Tidak ada komentar: